Power BI Demo

Testaa ilmaiseksi ASETin tekemiä Power BI raportteja


Uutta! Netvisor-Demointegraatio

Tässä Power BI malliraportissa on demonsturoitu integraatiota Netvisor-testiympäristöön.

Sieltä haetuista tauluista on tehty visualisointeja ja ennusteita kirjattujen tositteiden perusteella myynnin, ostojen ja kulujen kehittymisestä.

Jos raportoinnin toiminnalliset vaatimukset vaativat suoran yhteyden REST API rajapinnan kautta, on se mahdollista tehdä Python-scriptin avulla. Suora integraatio on kuitenkin työläämpi vaihtoehto, mutta lopputuloksena raportti on pidemmälle automatisoitu.

Vastaava integraatio onnistuisi meiltä myös Procountor-ympäristöön.

Myyntiraportti- Demo

Valmista raporttia on muokattu muun muassa muuttamalla teemaa. Eli esimerkiksi sen fontteja ja värejä vaihtamalla sekä lisäämällä ASET:in logo oikeaan yläkulmaan.

Olkaa hyvä ja kokeilkaa visuaalien vuorovaikutteisuutta valitsemalla esimerkiksi tietty vuosi ja kuukausi oikeasta reunasta. Lisäksi tähän raporttiin on luotu niin sanottu maakohtainen porautumissivu, jolle voi porautua esimerkiksi 2. sivun asiakaslistan kohdemaista hiiren toisella näppäimellä.

Huom: Suosittelemme raportin kokeilemiseen mieluummin tietokonetta kuin mobiililaitetta ja suurentamaan sen koko näytölle oikean alakulman kaksipäisestä nuolesta

 

Vastaavan raportin voisi tehdä nopeasti ja helposti monestakin talous- tai tuotannonhallinnan ohjelmistosta ladattavissa olevan “Myyntirivit” -taulun sekä työntekijät- ja asiakasrekisterin avulla. Yrityksenne oikeasta datasta luotu ensimmäinen Power BI raporttinne valmistuisi todennäköisesti vieläpä BI Easy Start -aloituspaketin puitteissa.

Haluatko tietää lisää?