Paras BI ratkaisu – Miksi juuri Microsoft Power BI?

maalis 9, 2021 | Tools | 0 Kommenttia

Power BI on monien asiantuntijoiden mielestä paras BI ratkaisu datalla johtamisen työkaluksi. Se on Microsoftin kehittämä Business Intelligence -ohjelmisto, jolla käyttäjä analysoi, raportoi ja jakaa tärkeää liiketoimintatietoa kätevällä käyttöliittymällä. Power BI:n avulla voidaan käytännössä automatisoida ja visualisoida pienen yrityksen koko raportointi.

Se on lisäksi pilvipohjainen -ratkaisu, joka yhdistää yrityksen liiketoimintatiedon selkeiksi mobiiliraporteiksi kaikkien päätöstentekijöiden saataville sijainnista ja päätelaitteista riippumatta.Työkaluun voidaan myös yhdistää dataa ulkoisista lähteistä, jolloin yritykselle muodostuu täydellinen kokonaiskuva heidän liiketoiminnan eri osa-alueihin vaikuttavista tekijöistä.

Power BI:llä liiketoimintajohto pystyy helposti seuraamaan kaikkia (ulkoisia ja sisäisiä) avainlukuja yhdellä päivittyvällä ja visuaalisesti näyttävällä raporttipohjalla.

Power BI on Gartnerin tekemän tutkimuksen sarjavoittaja

Microsoft on sijoittunut alan johtajaksi 14. perättäisenä vuotena Gartnerin puolueettomassa tutkimuksessa analytiikka ja liiketoimintatiedon käsittelyalustoissa. Ja kolmen viimeisen vuoden ajan Microsoft on lisäksi sijoittunut ylivoimaisesti parhaiten vision täydellisyyttä ja suorituskykyä vertailtaessa kilpailjoihinsa nähden (kts. artikkelin kuva).

Gartnerin tutkimuksen ylivoimainen voittaja oli jälleen Microsoft Power BI

Helmikuu 2021

10 asiakkaiden paljastamaa syytä menestykselle

 1. Power BI Insights – datasta automaattisesti tehdyt havainnot. Alan johtava tekoäly, joka auttaa löytämään vastauksia datasta nopeasti.
 2. Liitettävyys – Pystyy muodostamaan yhteyden melkein mihin tahansa dataan sadoilla sisäänrakennetuilla Power Query liittimillä.
 3. Office 365 yhteensopivuus – integroituu Exceliin ja Microsoft Teamsiin.
 4. Älykkäiden järjestelmien nopea rakentaminen mahdollista Power BI + Microsoft Azure Synapse Analytics -ohjelmilla.
 5. Microsoft Power Platformin avulla siirrytään sujuvasti oivalluksesta suoraan toimintaan.
 6. Sisäänrakennettu tietojen menetyksen estomekanismi Microsoft Information Protectionin ja Microsoft Cloud App -suojauksella.
 7. Mobiilikäyttö on luokkansa parasta Power BI Mobilella.
 8. Pilven maturiteetti – luottamus yhteen suurimmista ja nopeimmin kasvavista BI -pilvistä.
 9. Nopeasti julkaistavat käyttäjälähtöiset innovaatiot – uusia ominaisuuksia julkaistaan ​​viikoittain oikeiden käyttäjien antaman palautteen perusteella.
 10. Taloudellisuus – ohjaa datakulttuuriin, jossa data on edullisesti kaikkien ulottuvilla.

Ylivoimainen tiedonhallinta koska monipuolinen, mutta helppokäyttöinen

Power BI vaatii erittäin vähän teknistä osaamista raportin lopulliselta käyttäjältä. Hän voi heti ryhtyä intuitiivisesti analysoimaan ja tulkitsemaan valmiiksi organisoitua dataa suoraan kuvaajien vuorovaikutuksia hyödyntämällä. Se on siksi yksi käytetyimmistä datalla johtamisen ratkaisuista Suomessa.

Power BI sopii erittäin hyvin myös pienten yrityksen käyttöön datalla johtamisen perustyökaluksi, koska sillä voi helposti kerätä oleellista yrityksen luomaa dataa tavallisimmista talous-, toiminnanohjaus- sekä CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmistä.

Sillä suurikin tietomäärä saadaan muokattua helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon, josta voidaan nopeasti tehdä faktoihin perustuvia liiketoiminnallisia päätöksiä. Kun käytettävä tietomalli ja mittarit ovat yhtenäisiä, luotettavasti laadittu ja kaikkien saatavilla samaan aikaan paikasta riippumatta, vuoropuhelu helpottuu huomattavasti.

Power BI:n avulla yrityksen avainhenkilöt pääsevät käyttämään helppokäyttöistä työkalua visuaalisten liiketoimintaraporttien tekemiseen sekä datan analysointiin ja tulkintaan. Data on lähes reaaliaikaista ja sen käyttö perustuu yhtenäiseen tietomalliin.

Kaikilla päättäjillä on silloin sama luotettava lähtödata käytössään, eikä Excel-maailmasta tuttua pirstaleisuutta eli useita eri keinoin hajanaisista tietolähteistä koottuja ja siten monitulkintaisia raportteja enää esiinny aiheuttamassa turhaa epävarmuutta.

Tietomalleja voidaan rakentaa myös teknisistä järjestelmistä saatavasta datasta esimerkiksi koneiden vikalogeista tai muista tapahtumalistauksista. Vianetsintä suuresta tietomäärästä helpottuu visuaaleiden avulla ja aikaa säästyy muuhun työntekoon. Siksi onkin tärkeää saada työkalu kaikkien raporttien tarvitsijoille saataville tietoturvallisesti, helposti ja tasapuolisesti.

Miksi siirtyä Excelistä Power BI:hin

Siirtymällä avoimeen datalla johtamisen kulttuuriin tuetaan ensisijaisesti liiketoiminnallisia asetettuja tavoitteita ja prosessien tehostamista koko yrityksen toiminnan laajudessa samalla helpottaen jokaisen työntekijän mahdollisuuksia suoriutua omassa tehtävässään entistä paremmin.

 1. Ajantasaista tietoa tukemaan päätöksentekoa. Pilvipohjaiset raportit ovat jatkuvasti ajan tasalla. Reaaliaikaisuus mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan avainmittareiden eli KPI-lukujen muuttuessa.
 2. Syvempi tietoon porautuminen. Perinteisissä staattisissa raporteissa tietoon ei voida porautua. Näin poikkeamien syy-yhteyksiin on vaikea perehtyä tietämättä datan alkulähdettä. Power BI -raporteista on mahdollista porautua aina takaisin datan alkulähteeseen, jonka perusteella raportti on koostettu.
 3. Helppokäyttöinen käyttöliittymä. Suurikin tietomäärä saadaan muokattua helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon, josta voidaan tehdä faktoihin perustuvia liiketoiminnallisia päätöksiä. Power BI:n oppiminen on tottuneelle Excelin käyttäjälle huomattavasti helpompaa kuin kilpailevilla tuotteilla.
 4. DAX-kaavat ovat tuttuja Excelin käyttäjille. Mittareita voidaan tehdä helposti tutuilla, mutta laajennetuilla DAX-funktioilla. Power BI:n voidaan sanoa olevan Excelin tulevaisuus. Monet alunperin Excelin laajennuksina julkaistut analyysi-komponentit kuten Power Query, Power Pivot, Power Map ja Power View, ovat sulautuneet Power BI:n työasemaversioon, eli Power BI Desktopiin. Power BI ei kuitenkaan korvaa täysin Exceliä, vaan täydentää omilla ominaisuuksillaan Excelin puutteita.
 5. Jatkossa oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeiden henkilöiden käytössä. Power BI Pro-lisenssien avulla raportit on helppo jakaa oikeille kohderyhmille. Käyttäjät voivat tarkastella dataa haluaminaan kokonaisuuksina itse luomillaan kojelautanäkymillä (dashboards). Tiedon pirstaleisuus ja monitulkintaisuus vähenevät, kun kaikilla on sama lähdedata käytössään.

Jos innostuit Power BI:stä, tutustu seuraavaksi edulliseen ja helppoon aloituspakettiimme:

BI Easy Start -aloituspaketti

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This