Palvelupaketit

Tietojohtamisen menetelmät käyttöön jopa viikossa


Tylsä rutiini muuttuu oivalluksiksi


Siirry aikaa vievästä manuaalisesta työstä, turhauttavasta tiedon etsinnästä sekä monien eri taulukoiden ja raporttien epävarmoista tulkinnoista nopeaan ja lähes reaaliaikaiseen tiedonhallintaan älykkään raportoinnin avulla.

Työn lopputuloksena syntyvä vuorovaikutteinen eli dynaaminen raportointipohja on sen jälkeen vapaasti käytössänne ja itsenäisesti päivitettävissänne uudella bisnesdatalla.

Bisnesanalyysiin soveltuvalla raportoinnilla jalostat kuvaajiin ja visuaaleihin porautumalla datastasi uusia oivalluksia. Tulette huomaamaan selkeän muutoksen yrityksenne johtamisessa ja päätöksentekoprosesseissa lisääntyneenä varmuutena, nopeutena ja tuloksellisuutena.

Kokoa asiantuntijasi mukaan ensimmäiseen tapaamiseemme, niin saadaan projekti heti täysillä liikkeelle. Selvitämme yhdessä mistä tarvittava tieto kerätään ja mitkä ovat vaatimukset tiedon esitykselle.

Palvelupakettimme


BI Easy Start


Haluatko nopean ja helpon aloituksen Business Intelligence -ohjelmiston käyttöön? Tällä paketilla saatte 3 asiantuntijan työpäivää konsultointiin, kehitystyöhön ja  koulutukseen.

Paketti sisältää yrityksenne tulevan BI raportoinnin suunnittelun, määrittelyn sekä yhden sivun raportointinäkymän toteutuksen (Proof of Concept- tasoisena) ja siihen käyttökoulutuksen.

Pelkkä alkukonsultaatio (2h) ilman sitoutumista koko pakettiin: 390€ + alv

Koko paketti: 2400€ + alv

 

BI Easy Start & Run


BI Easy Start -paketin laajennettu versio, jolla saatte alkuperäisen paketin lisäksi Power BI raportin sisältäen yhden integraation esimerkiksi suoraan yrityksenne sähköiseen taloushallinto-ohjelmistoon REST rajapinnan kautta. Paketti sisältää  käyttökoulutuksen yhteyden ottamiseen ja vuoden ylläpidon rajapinnalle. 

Hinta: 7500€ + alv

BI Easy Final Solution


BI Easy Start -paketin laajennus täydelliseksi ratkaisuksi, jolla saatte alkuperäisen paketin lisäksi enintään *kolme integraatiota yrityksenne käyttämiin palveluihin. Ratkaisu päivittyy automaattisesti, eikä teidän tarvitse muuta kuin lukea valmista raporttia ja tehdä johtopäätökset siitä. 

Paketti sisältää täyden tuen ja ylläpidon ratkaisulle. Huom: Kuukausilaskutus käynnistyy vasta 6kk myöhemmin toteutuksen hyväksynnästä eli puolen vuoden testiajan jälkeen. *Mahdolliset lisäintegraatiotarpeet laskutetaan tuntihinnalla.

Hinta: 9900€ + 190€/kk (alv 0%)

Stock Analyzer


Harrastatko sijoittamista tai treidaatko säännöllisesti suomalaisilla pörssiosakkeilla? Stock Analyzer on Power BI:llä toteutettu raporttipohja, johon kerätään dataa teitä kiinnostavista pörssiosakkeista ja niihin liittyvät uutisotsikot, tunnusluvut, yhtiötiedotteet ja ennusteet yhteen käyttöliittymään.

Hinta: Asennus 390€ + ylläpito 39€/kk (alv 0%)

Planned Budget


Onko sinulla suuri määrä dataa, jonka tutkiminen olisi mielenkiintoista, mutta aika tai oma osaaminen ei riitä? Otathan rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään mitä datan jalostaminen kuvaajiksi vaatisi ja kuinka paljon työaikaa siihen arviolta menisi.

Voitte sen jälkeen asettaa maksimibudjetin, millä ongelma koetetaan ratkaista. Viikottaisen palaverin aikana tarkastetaan työn eteneminen ja päätätte samalla jatketaanko datan louhintaa.

Hinnat alkaen: 2903€ + alv

Esimerkiksi 2 työviikkoa BI asiantuntijan työtä: 9675€ + alv

Suunnitelmista ketterästi toteutukseen


Kojelauta eli Dashboard -näkymä

Dashboardin avulla taulukkomuodossa oleva numerodata jalostetaan visuaaliseen ja helposti ymmärrettävään kompaktiin muotoon. Kuvaajat ovat yleensä oletuksena interaktiivisia, eli lukija pystyy suodattamaan ja muuttamaan tarkasteltavaa asiaa tai ajankohtaa sormen napautuksella.

Porautuminen syvemmälle dataan

Porautumista voi käyttää myös esimerkiksi tuotekategorioihin, eli esimerkiksi tarkastellaan vaikka ensiksi yhdessä piirakkadiagrammissa kulutus- ja varaosia verrattuna muihin tuotteisiin, mutta sitten klikkaamalla kulutusosia, kuvaajat muuttuvat esittämään pelkästään niitä.

Teille tärkeiden avainlukujen eli KPI -mittareiden määrittelyn jälkeen luomme nopean esimerkkivisualisoinnin. Tämän layoutin hyväksymisen jälkeen alkaa varsinaisen raporttikokonaisuuden toteuttaminen.

Jalostamme toteutusvaiheessa datastanne lopulliset diagrammit eli kuvaajat, piirakat, palkit, tunnusluvut ja käyrät valmiiksi yhteen selkeään raporttipohjaan. Innovoimme samalla myös mahdollisia jatkokehityskohteita myöhemmin toteutettavaksi.

Koulutamme avainhenkilöt raportointiin


Annamme lopuksi käyttökoulutuksen raporttipohjaan ja opastamme kuinka data päivitetään tietomalliin. Lähtötasovaatimukset ovat alhaiset, tietokoneen ja taulukko-ohjelman peruskäytön tunteminen riittää. Täysin aloittelijakin oppii käyttökoulutuksessa lukemaan valmista raporttia ja suodattamaan siitä dataa valinnoillaan.

Julkaise raportti turvallisesti vain avainhenkilöille


Voitte hyödyntää aluksi esimerkiksi kassajärjestelmän tai työajanseurannan dataa yhdistelemällä niihin kanta-asiakasrekisterin tai työntekijärekisterin tietoja. Näin saatte uutta informaatiota ja voitte tehdä operatiivisia päätöksiä sen perusteella.

Liiketoiminnan tärkeä, mutta usein arkaluontoinen data, voidaan julkaista tietosuoja huomioiden Microsoftin pilveen vain oikeiden ihmisten saataville. Dataa voidaan suodattaa käyttäjäkohtaisesti jopa rivitasolla työasemille kirjautumiseen tarvittavien Windows-tunnusten mukaisesti.

Raportti on siis silloin käytettävissä yleisimmillä mobiililaitteilla ja jaettavissa Microsoftin pilvestä tietoturvallisesti kaikille yrityksen päätöksentekijöille, jotta he voivat saada arvokkaita oivalluksia datastanne sijainnistaan riippumatta.