Muutosjohtaminen on tärkeää muutosvastarinnan torjumiseksi

loka 19, 2020 | General | 0 Kommenttia

Muutosjohtaminen on järjestelmällinen tyyli johtaa ja viedä haluttua muutosta organisaatiossa eteenpäin. Muutosjohtamisessa tulee varautua siihen, ettei muutosprosessia yleensä saada täydellisesti vietyä läpi muutosvastarinnasta johtuen. Olennaista muutosprosessin onnistumisessa ja siten muutosvastarinnan pienentämisessä onkin se, ettei muutoksia tule liian usein ja ne ovat hyvin perusteltuja.

Miksi muutosta tarvitaan?

Mikään muu ei ole pysyvää kuin jatkuva muutos – ajatteli persialainen Herakleitos jo n. 2500 vuotta sitten. Muutoksen kiihtyminen yhteiskunnassamme on ollut räjähdysmäistä viimeisen vuosisadan aikana. Tällä vuosituhannella tiedon määrä on kasvanut eksponentiaalisesti ja kasvu sen kuin kiihtyy.

Jotta yritykset pysyvät kilpailussa mukana, täytyy niiden mukautua muutokseen ja oppia koko ajan uutta. Pelkästään uusien digitaalisten palveluiden käyttöönotto ei riitä, vaan niiden tuottamaa dataa tulee analysoida ja muutenkin hallita entistä paremmin. Tähän tarpeeseen löytyy niin kutsuttuja BI työkaluja, joilla useista eri lähteistä kertyvää dataa voidaan tuoda samaan tietomalliin ja hallita siten kokonaisuutta.

Muutosvastarinta

Muutosvastarinta tarkoittaa muutoksen tai sen suunnittelun vastustusta ja aiheetonta kritisointia. Se ilmenee yksilöiden tai ryhmien käyttäytymisessä eikä välttämättä tule ollenkaan ilmi julkisissa mielipiteissä. Piileviä ilmenemismuotoja sille ovat esimerkiksi välinpitämättömyys, informaation torjuminen tai korostunut oman aseman suojelu tietoa pimittämällä.

Muutosvastarinta on kuitenkin luonnollinen osa mitä tahansa muutosprosessia. Se liittyy ihmismielen taipumukseen puolustaa vanhoja tottumuksiaan. Muutosprosessin epäonnistuminen johtuu yleensä siitä, että muutos on huonosti suunniteltu tai toteutettu ja siksi vastarinta voittaa taistelun.

Muutosvastarinta estää yleensä uuden oppimisen ja on siksi erittäin haitallista yhteisölle. Työyhteisön järjestelmiin ja rakenteisiin vaikuttava muutos voi häiritä henkilöiden välisiä pitkäaikaisia suhteita tai muuttaa yhteisön jäsenien arvostusta tai valta-asemia, joten muutosvastarintaa pitää kuitenkin jonkin verran ymmärtää yksilöiden kohdalla.

Muutosvastarinnan torjunta osallistamalla

Yleensä nuorempi sukupolvi on innostuneempi kaikesta uudesta kuin vanhempi, johon kuuluvat saattavat kokea muutokset negatiivisina, ja jotkut jopa pelottavina. Osaksi tässä tunteessa on kokemuksen tuomaa viisautta, mutta myös menneisyyden painolastina epäonnistuneiden muutosten historian muistaminen. Siksi erityisesti vanhempaa sukupolvea tulee kuunnella, tukea ja osallistaa muutokseen.

Seuraavaksi esittelen keinoja muutosvastarinnan torjumiseen. Ensimmäiseksi on tärkeä viestiä etukäteen tavoitteista, joita muutoksella haetaan. Sitä varten johdonmukainen ja selkeä viestintä täytyy aloittaa aikaisessa vaiheessa ja kohdistaa koko henkilöstöön. Seuraavassa vaiheessa otetaan prosessiin mukaan pienempi työryhmä, joka koostuu avainhenkilöistä jokaiselta osastolta.

Tärkeintä on saada aikaan yhteisymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta tässä ryhmässä. Jokaiselle jäsenelle annetaan tehtäväksi miettiä itselleen tärkeitä kehityskohteita ja ne otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on helpottaa heidän työtaakkaansa, mutta samalla antaa vastuuta uuden prosessin sisäänajosta ja myöhemmin sen ylläpidosta.

Ihmisten työtavat tulevat muuttumaan ja heidät täytyy saada vakuutettua siitä, että heidän asemansa säilyy tai jopa nousee uudessa työtehtävässä. Heidät tulee sitouttaa muutokseen valaisemalla muutoksen jälkeisistä tehtävistä, joissa he pääsevät itse vaikuttamaan ja kantamaan työn hedelmiä.

Mielestäni edellä mainituin keinoin muutospelkoja pystytään parhaiten lievittämään. Omakohtaisen kokemukseni lisäksi olen lukenut itseäni viisaampien ja kokeneempien kirjoituksia muutosjohtajuudesta.

Matti Alahuhta: Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima.

Siksi suosittelen aiheesta kiinnostuneille lämpimästi Koneen ja Nokian entisen pääjohtajan sekä Suomen arvostetuimaksi yritysjohtajaksi toistuvasti valitun tohtori Alahuhdan kirjoittamaa kirjaa Johtajuus.

Business Intelligence muutoksenjohtamisessa

Muutokseen herättävä signaali voi tulla yrityksen sisältäpäin esimerkiksi työntekijältä tai ulkoa sidosryhmiltä. Parempi mielestäni olisi, että asioita ajateltaisiin rauhassa etukäteen kuin kiireellä pakon sanelemana.

Ajatellaan vaikkapa tilannetta, että PK-yrityksen nykyinen ylin johto on lähivuosina eläköitymässä. Hänellä on kolme vaihtoehtoa töistä irtaantumiseen: yksinkertaisesti vain lopettaa liiketoiminta tai löytää yritystoimintaan jatkaja esimerkiksi omasta perhepiiristään tai myydä yritys ulkopuoliselle taholle.

Ensimmäinen vaihtoehto ei ole monellekaan mieluinen varsinkaan, jos yritys on vielä toistaiseksi pysynyt muutoksen mukana ja tuottaa edelleen voittoa omistajilleen sekä työllistää työntekijöitä turvaten heidänkin perheilleen elannon.

Toinen vaihtoehto voi olla oma seuraava sukupolvi, jolloin poika tai tytär jatkaa vanhempansa perustamaa liiketoimintaa. Kolmas vaihtoehto on laittaa yritys niin sanotusti myyntikuntoon ja etsiä sille kiinnostunut ostajaehdokas. Jälkimmäisessä kahdessa tilanteessa tieto- ja muutosjohtaminen nousee tärkeään asemaan.

Uusi sukupolvi haluaa nimittäin ohjat omiin käsiinsä ja kaiken tarvittavan tiedon helposti saataville. Tähän ratkaisuna on moderni BI raportointi ja mobiililaitteisiin turvallinen, mutta helppokäyttöinen Dashboard -näkymä yrityksen tuotantoon, kirjanpitoon, varastoon ynnä muihin sille tärkeisiin tietoihin. Tälläisessä tilanteessa hiljainen tieto täytyy voida jotenkin siirtää jatkajalle, ja se onnistuu parhaiten heille tuttujen työvälineiden kautta.

Samoin kolmannessa vaihtoehdossa ostajaehdokkaalle täytyy pystyä näyttämään kuinka yritys normaalisti pyörii ja havainnollistaa kriittiset menestystekijät uskottavalla esityksellä talouden numeroista ja tuotannon lähes reaaliaikaisista tiedoista. Tähänkin dynaaminen raportointijärjestelmä soveltuu täydellisesti ja sen saa käyttöön pienellä vaivalla.

Muistakaa, kun haluatte tukea näiden tuotteiden käyttöönotossa, ASET on valmiina opastamaan! Ottakaa vain rohkeasti yhteyttä meihin, niin tehdään teidän yrityksen näköinen dynaaminen mobiilisti jaettava raportti.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This