Ihmiset eivät ole yrityksen tärkein, vaan ainoa voimavara

joulu 15, 2020 | General | 0 Kommenttia

Datalla johtamisen kulttuuri edellyttää yritykseltä monia asioita, kuten datan oikeellisuutta, mutta myös selkeitä dataan liittyvien roolien ja vastuiden, sekä yhteisten käsitteiden ja prosessien määrittelyä. Näitä ei voida korjata teknisillä ratkaisuilla, vaan data vaatii aina johtajuutta. Muista, että Ihmiset eivät ole yrityksen tärkein, vaan ainoa voimavara. Aiemmassa artikkelissani selvensin koneoppimisen ja tekoälyn eroa, mutta mikä onkaan ihmisten rooli dataohjautuvassa yrityskultuurissa?

Ylimmän johdon yhteinen tahtotila

Kasvaminen dataohjautuvaksi organisaatioksi vaatii erityisesti yhteistä strategiaa, näkemystä ja yhteisiä tavoitteita, joihin koko henkilökunta pystyy sitoutumaan. Sitouta siis erityisesti liiketoimintajohto sekä tarvittavat sidosryhmät alusta asti prosessiin.

Määrittele vastuut ja roolit. Kuka omistaa datan? Kuka on siitä vastuussa ja tekee siihen liittyvät päätökset, kenellä on pääsy dataan ja millä perusteella?

Määrittele yhteinen kieli ja termistö johtoryhmän kesken. Ollaanko siinä yhtä mieltä seuraavista kysymyksistä: Miten meillä määritellään asiakas? Entä sen keskiostos? Paljonko meillä on asiakkaita? Kuinka määrittelemme hyvän asiakassuhteen? Millaisia asiakassuhteita meillä on? Ja kuinka kasvatamme asiakaskunnan arvoa?

Organisaation osaamisen hyödyntäminen

Tunnetteko kaikki organisaationne datan keräämiseen osallistuvat ihmiset ja miten he tekevät työtään? Mitä heille juuri nyt kuuluu? Mikä on yleinen ilmapiiri? Onko se motivoitunut vai passivoitunut?

Tiedätkö ketkä sen liikevaihdon sekä kannattavuuden oikeasti mahdollistavat? Onko heillä riittävät ja parhaat mahdolliset työkalut datan keräämiseksi ja käsittelemiseksi? Mikä on suorittavan henkilökunnan osaamisen taso? Tietävätkö kaikki miten, miksi ja koska dataa teillä kerätään ja käsitellään?

Entä mikä on organisaation sisäinen kulttuuri? Voiko liiketulos olla paras mahdollinen, jos vaikeista asioista ei voida puhua niiden oikeilla nimillä? Pelätäänkö konfliktia ja virheitä liikaa? Saako työntekijä olla töissä omina itsenään ilman pelkoa virheiden tekemisestä tai omien mielipiteiden ilmaisemisesta?

Määrittele tarvittaessa koulutusuunnitelma ja hanki henkilöstölle tarvittava osaaminen sekä työkalut. Ota organisaation joka portaalta avainhenkilöt mukaan määrittelemään datan jalostamista. Ymmärrys ihmisen työkäyttäytymisestä korostuu ja vuorovaikutuksen merkitys tulee olemaan tulevaisuudessa kriittinen tekijä myös kannattavuudelle.

Ihmiset koneälyn operaattoreina

Olemme kaikki erilaisia yksilöitä ja kaikilla on vahvuuksia ja heikkouksia. Heikkoudet on hyvä tunnistaa ennalta, jotta niihin voidaan varautua esimerkiksi varahenkilöiden nimeämisellä ja työtehtävien kierrättämisellä. Yksilöiden osoittamia vahvuuksia kannattaa vahvistaa entisestään antamalla lisää vastuuta ja laajentamalla tehtävän kuvaa esimerkiksi juuri datan hallinnassa.

Kun ihmiset osataan ottaa oikeasti huomioon, vaikutukset näkyvät myös sairauspoissaolojen vähenemisenä, mikä edelleen nostaa kannattavuutta. On siis ilmiselvää, että ihmisiin kannattaa panostaa ja heidän osaamiseen investoida dataohjautuneen kulttuurin kehittämisessä.

Vaikka datalla johtaminen mahdollistaa ihmeellisiä asioita, koneoppiminen ei tule ikinä täysin korvaamaan ihmistä. Ilman käytännön arjessa mukana olevia asiantuntevia ihmisiä data voi olla joutavaa. Siitä ei saada tuotettua lisäarvoa, jos ei ole käytännön kokemusta liiketoiminnasta ja sitä kautta syntynyttä hiljaista osaamista luoda oikeita tietomalleja. Eli ei tunneta kaikkia syy-seuraussuhteita, jotka toisivat lisäarvoa datasta.

Koneoppimisen potentiaali on siinä, että ihmisten työtehtävät muuttuvat suorittavasta työstä kohti koneiden operaattoreina olemista. Automaatiota hyödynnetään tulevaisuudessa monenlaisissa tehtävissä. Tärkeätä on muistaa, että ihmiset tekevät sen varsinaisen datan lisäarvon kasvun tuomalla omana panoksena kokemuksensa ja osaamisensa jo määrittelyvaiheessa mukaan prosessiin. Ja sitä kautta he ovat tulevaisuudessa valmiita toimimaan operaattoreina, jatkavat työkalujen kehittämistä ja ylläpitävät datan laatua.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This