Datastrategian luonti auttaa hahmottamaan kokonaisuutta

joulu 1, 2020 | General | 0 Kommenttia

Datastrategian luonti mahdollistaa nykyaikaisen dataohjautuneen liiketoiminnan. Data-analytiikan sovellusmahdollisuudet kattavat kaikki liiketoiminnan osa-alueet, mutta alkuun pääsee parhaiten esimerkiksi asiakasymmärryksen kautta.

Tuote- ja palvelumäärittelyt ovat ensisijaisia asioita, koska tuotteet ja palvelut tulee ymmärtää samalla lailla kaikkialla organisaatiossa. Jo määrittelyn aikana saatetaan havaita, että voidaan järkevästi paketoida uusia tuotteiden ja palveluiden kombinaatioita, jotka lisäävät kokonaismyyntiä.

Kuinka esimerkiksi valmistavan teollisuuden tuotanto- ja tuotetietodata voidaan pitää tallessa ja hyvälaatuisena yrityksen myymiä muita palveluita kuten huoltoa varten? Tai kuinka voin suositella asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopivia muita tuotteita? Entä voinko tuoda datalla lisäarvoa asiakkaalle jo johonkin olemassa olevaan tuotteeseen?

Isompien organisaatioiden on todennäköisesti hyvä lisäksi kehittää asiakasrajapintojensa digikohtaamisia koneoppimisen tai tekoälyn avulla, koska ne säästävät ihmisresursseja parempaan käyttöön. Ylemmän johdon, jopa hallituksen, olisi tosin syytä tuntea ensiksi koneoppimisen periaatteet, jotta esimerkiksi automatisoituun päätöksentekoon liittyvät säännökset ja eettiset keskustelut eivät tule jonain päivänä yllätyksenä.

Datastrategian viitekehykset

Master Data Governance (MDG) eli yrityksen tai organisaation ydintiedon hallinta on johtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan, että data on liiketoimintakelpoista. Sen avulla yritys tai organisaatio saa laadukkaan ja luotettavan dataprosessin.

MDG:ssä ei ole kyse ainoastaan datan hallinnasta ja valvonnasta, vaan myös datan jatkuvasta parantamisesta, mikä hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Parantamisen tulee kohdistua datan laatuun, saatavuuteen, tietoturvaan, yksityisyyteen ja datan säilyttämistapoihin. Myös jatkuva panostus datan laadun ylläpitämiseksi on tärkeää. Se pääse pilaantumaan nopeasti, jos datan johtaminen sen keräämisen taustalla ei ole riittävää.

Erilaiset Data Governance -viitekehykset ovat kuitenkin usein liian raskaita ja massiivisia suomalaisille PK-yrityksille, sillä ne on suunniteltu huomattavasti isommille yrityksille kuin mitä isotkaan kotimaiset yritykset ylipäätään keskimäärin ovat. Monellakaan itsenäisellä suomalaisella yrityksellä ei ole mahdollista ottaa niissä suositeltua järeää koneistoa käyttöön, joten yritän tässä ohjeistaa karvalakkimallisen datastrategian luontia.

Datastrategian luonti – ohjeita

Ajattele isosti, mutta lähde liikkeelle pienesti! Tee pieni pilotti ja laajenna sitä seuraavassa vaiheessa, kun ensimmäiset hyödyt on jo osoitettu. Jos et voi näyttää jotain lisäarvoa pienellä osalla datasta, tuskin isokaan data ratkaisee ongelmaasi. Hyvin usein lisäarvoa saadaan kuitenkin jo ennen kuin digimaailma on täydellinen. Seuraamalla datan arvonlisäketjua organisaatiossa voidaan todella mahdollistaa tehokkaammat arkirutiinit ja avata mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon.

Datastrategia on hyvä määritellä alusta asti iteratiiviseksi prosessiksi, koska datatyökalut koko ajan kehittyvät ja datan määrä maailmassa kasvaa kiihtyvästi. Määritä ensiksi mitä data-analytiikka juuri teidän organisaatiossa tarkoittaa ja millaisiin haasteisiin se voi tuoda lisäarvoa tai ratkaisuja.

Ensiaskeleet datastrategiassa voisivat siis mennä vaikka näin:

  1. Laadi alustava datastrategia ja tee toimintasuunnitelma sen täytäntöön panemiseksi.
  2. Toteuta toimintasuunnitelma mahdollisimman nopeasti.
  3. Tuo siitä jalostettu data heti mukaan sisäiseen toimintaan ja sen johtamiseen.
  4. Integroi seuraavaksi jalostettu data suoraan asiakasrajapintaan, tuotteisiin ja palveluihin.
  5. Tunnista nopeat hyödyt ja poimi niistä helpot voitot.
  6. Mieti millaisia lisähyötyjä Big Data, ML ja AI voisivat tuoda jokapäiväiseen liiketoimintaasi.
  7. Lue aiheesta lisää kirjallisuudesta ja eri medioiden artikkeleista.
  8. Aloita iteraation seuraava kierros ja siirry ensimmäisessä vaiheessa saatujen hyötyjen siivittäminä isompiin investointeihin.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Share This