BI -raportointi raivaa Excel -viidakon (osa 4/5)

syys 30, 2021 | Tools | 0 Kommenttia

HR johtaja tai henkilöstöpäällikkökin hyötyy visualisoinneista

HR voi BI -raportoinnin avulla mitata ja analysoida, kuinka yrityksen toimenpiteet ja henkilöstön kanssa sovitut tavoitteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin.

Raportointityökalun avulla henkilöstö voidaan ryhmitellä esimerkiksi osastoittain, kustannuspaikoittain, esihenkilöittäin sekä työsuhteen luonteen-, palkkaryhmän- tai toimihenkilöryhmän mukaan. Kiinnostavia asioita datasta voivat olla vaikkapa:

 • Henkilöstötiedot: Tiedot kuten työntekijöiden lukumäärä, ikäjakauma ja keski-ikä, henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstömäärän kasvu

 • Työaikatiedot: Kokonaistyöaika sekä ylityöraportti ja -prosentti

 • Lomat ja poissaolotiedot: Poissaolo- ja sairauspoissaoloprosentti, lomien jaksotus

 • Palkkatiedot: Kuukausi- ja tuntipalkkatilastot

 • Työsuhdetiedot: Työsuhteen kesto, henkilötyövuodet ja työsuhteen päättymissyyt

 • Muu tieto: Työnimikkeet, tiimit ja osastot jne…

Miten siis yrityksen henkilöstöhallinta voi hyötyä BI -raportoinnista?

 • Selkeä visualisointi tiedoista auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

 • Henkilöstösuunnittelun paraneminen

 • Raporttien ja mittarien ajantasaisuus

 • Riskien tunnistaminen datan avulla

 • Tiedon tulkitsemisen ja esittäminen helppoa

 • Mahdollisuus hakea tietoja ristiin eri järjestelmistä

Haluatko tietää lisää?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Share This