BI -raportointi raivaa Excel -viidakon (osa 3/5)

elo 9, 2021 | Tools | 0 Kommenttia

Power BI päihittää myös perinteisen talousraportoinnin

Taloushallinnon raportoinnin trendit ovat onneksi menossa entistä enemmän käyttäjäystävällisempään muotoon. Raporttien esitystapa ja grafiikka ovat kehittyneet muun muassa erilaisten kuvaajien ja mittareiden osalta ja ne ovat räätälöitävissä yrityksen graaffisen ilmeen mukaisiksi.

Perinteinen talousraportointi, kuten tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma, mielletään yleensä tavanomaiseksi talousraporteiksi. Planning-ratkaisujen rakenne on tarjonnut luontevan tavan käsitellä tilihierarkioita ja talousraportteihin tyypillisesti kuuluvia laskentoja. Puhtaasti tiedon visualisointiin, analyysiin ja raportointiin tarkoitetut työkalut, kuten Tableau, Qlik ja Power BI mielletään yleensä myyntiraporttien, avainmittareiden, johdon näkymien käsittelyyn ja analysointiin tarkoitetuiksi työkaluiksi.

Näistä esimerkiksi Power BI on erinomainen datan analysointiin ja visualisointiin, mutta se taipuu myös perinteiseen talousraportointiin ja henkilöstöhallintaankin.

Talousjohtajan tai -päällikön tai Controllerin uusi lempityökalu

Talousjohtajan onnistumista mitataan nimenomaan raportoinnissa ja ennusteissa: miten ajantasaista ja tehokasta raportointi on, kuinka hyvin ennuste ja toteuma pitävät paikkaansa ja kuinka helposti tieto on saatavilla päätöksenteon tueksi?

Visualisoidut talouden tunnusluvut ovat taulukoita parempia kokonaisuuden hahmottamisessa

Power BI on integroitavissa taloushallinnon ohjelmistoihin ja näin aikaa voidaan vapauttaa automatisoimalla koko raportointiprosessi.

Datan nouto järjestelmään voidaan automatisoida useista eri lähteistä, esimerkiksi eri järjestelmien tietokannoista, web-rajapinnoista tai erilaisista tiedostoista. Talousohjelmistoista voidaan yleensä aluksi ladata taulukkomuodossa raakadataksi vaikkapa viimeisimmät:

  • tuloslaskelma

  • tase

  • kannattavuusraportti

  • tunnuslukuraportti

  • liikevaihto- ja kuluraportti

  • rahoituslaskelma

  • kassavirtalaskelma

Nämä taulukot voidaan visualisoida näyttäväksi raporttikokonaisuudeksi, josta voidaan etsiä tietoa valitsemalla mielenkiintoinen muuttuja ja katsoa kuinka se vaikuttaa muihin visuaaleihin. Raporttien muodostamisen lisäksi työkaluja voidaan käyttää tehostamaan myös raporttien jakelua sidosryhmille.

BI -raportoinnin avulla ennustetarkkuus parantuu ja ajatustyölle jää aikaa

Talousjohtaja on yleensä raportoinnin suhteessa paineessa – resurssit ja työkalut eivät välttämättä kohtaa toiveiden ja tarpeiden kanssa. Kuitenkin esimerkiksi Microsoftin Power BI:n käyttöönotto vapauttaisi talousjohtajan arjessa aikaa itse liiketoiminnan kehittämiselle.

Business Intelligence eli BI järjestelmä koostaa hajallaan erilaisissa järjestelmissä sijaitsevan tiedon yhteen paikkaan ja muotoon, joka on helposti yrityksen hyödynnettävissä. Perinteisesti talouden ennusteet on tehty historiatietoon peilaten, ottaen huomioon kausivaihtelut ja aiempien kuukausien raportit, sillä reaaliaikainen tieto ei välttämättä ole helposti saatavilla.

Kun manuaalinen tietotyö, raportointi ja analysointi automatisoidaan, johdon tarvitsemat luvut saadaan esiin vain muutamalla klikkauksella, voi talousjohtaja keskittyä tärkeämpään työtehtäväänsä analyysin tulkitsijana yrityksen johdolle. Ajantasaista ja luotettavaa tietoa tuottava Power BI -järjestelmä keskittää kaikki talousjohtajan työt yhteen sovellukseen aina budjetoinnista ja raportoinnista analysointiin sekä ennustamiseen.

Haluatko tietää lisää?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This