BI Easy Start -aloituspaketti

BI Easy Start™ -aloituspaketti:  2400€ + alv (vaiheet 1.-8.)


Ajankäyttömme on erittäin tehokasta, koska käytämme projekteissa kokemuksemme mukaan toistuvia vaiheita, joissa tehdään aina ennalta määritellyt tehtävät. Koko pakettiin sisältyy kolme tapaamista etänä tai paikan päällä sekä Proof of Concept -tasoinen yhden sivun BI raportin toteutus.

Annamme 100%:n ”Rahat takaisin” -tyytyväisyystakuun raportin toteutukseen kuluvalle työajallemme (vaiheet 3.-7. ). Raportin toiminnallisuus tarkastetaan (7. vaihe) yhdessä ja se jää hyväksyttäessä jokapäiväiseen käyttöönne.

Viimeisessä vaiheessa (8.) saatte täsmäkoulutuksen datastanne tehtyyn näyttävään ja toiminnallisesti tarkistettuun BI raporttiin.  Saatte jatkossa raporttia päivittämällä aina uudestaan selkeän näkymän liiketoimintanne avainlukuihin ja pystytte johtamaan faktatiedolla toimintaanne. 

Tilaamalla koko aloituspaketin saatte 3 täyttä Business Intelligence- asiantuntijan työpäivää käyttöönne. Tai voitte tilata aluksi vain pelkän alkukonsultaation ilman muita sitoumuksia. 

Alkukonsultaatio: 390€ + alv (vaiheet 1. ja 2.)


1. Projektin määrittely

Kartoitamme 1. palaverissa asiakkaan datan hallinnan tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet. Paikalla tulisi olla ainakin raportin loppukäyttäjät sekä datan haltijat, joilla on pääsy itse dataan.

2. BI ratkaisun valinta tarpeiden perusteella

Valitsemme asiakkaan ympäristön ja muiden vaatimusten mukaisesti tehtävään parhaiten soveltuvan BI työkalun ja toimitamme konsultaatiosta loppulausunnon.

3. Datan lähteiden selvitys ja tarkastus

Selvitämme miten data ladataan valittuun BI työkaluun ja tarkastamme onko projektin määrittelyn mukaiset luvut laskettavissa.

4. Esimerkkivisualisointi

Luomme määrittelyn ja saadun datan perusteella nopean visualisoinnin, jonka pohjalta raportin lopullinen ulkoasu ja vielä tarvittavat kuvaajat sekä mittarit päätetään.

5. Ulkoasun muotoilu yhdessä asiakkaan kanssa

Esimerkkivisualisoinnin pohjalta suunnittelemme yhdessä toteutuksen. Loppukäyttäjät saavat määritellä vielä puuttuvat ominaisuudet, jotka toteutetaan tärkeysjärjestyksessä projektin aikataulun puitteissa.

6. Dynaamisen raporttipohjan (PoC) toteutus

Raporttipohja toteutaan Proof of Concept -tasoisena, jolloin pyritään osoittamaan että BI työkalun avulla voidaan saada lisäarvoa datasta. Innovoimme samalla uusia ominaisuuksia ja mittareita sekä listaamme jatkokehitysideoita.

7. Raportin “Avaimet käteen” luovutus

Raportti ja BI työkalu asennetaan tarvittaessa valmiiksi  asiakkaan ympäristöön ja luovutetaan kaikilta osin heidän käyttöön.

8. Käyttökoulutus

Koulutuksessa opastamme raportin sekä BI työkalun peruskäytön sekä datan päivittämisen raporttiin. Opastamme myös jatkokehitystyöhön tarvittavien taitojen itsenäiseen opiskeluun. 

Aloituspaketti on nyt laajennettavissa BI Easy Start & Run -paketiksi (Hinta: 8500€ + alv ) . Tämä on suunniteltu käytettäväksi tilanteessa, jossa halutaan aloituspaketin jälkeen vielä toteuttaa Power BI:stä suora päivitysyhteys esimerkiksi yrityksen taloushallinto-ohjelmistoon.

Sen tarkoituksena on poistaa lopullisesti taulukoiden lataamisvaihe raportin päivittämisestä kyseisen järjestelmän osalta. Hinta sisältää yhden vuoden ylläpidon rajapinnan toiminnallisuudelle.

Palvelun edut asiakkaalle


  • Säästätte usean kuukauden verran ohjelmiston itsenäiseen tutustumiseen, opetteluun ja ensimmäisen raportin tekemiseen kuluvaa työaikaa.
  • Mikäli automatisoitte liiketoiminnan raportointianne valitun BI ratkaisun avulla, datan käsittelystä, esityksestä ja jakamisesta säästyy työaikaa tuntitolkulla joka raportointijakso.
  • Koulutuksessa (vaihe 8.) saatte valmiudet jatkaa työkalun kehittämistä itse. Sitä pystyy tekemään kuka tahansa, joka on oppinut piirtämään kuvaajia Excelissä.
  • Organisaationne asiantuntijat pääsevät helposti ja turvallisesti tutustumaan data-analytiikan, Big Datan, koneoppimisen ja tekoälyn maailmaan.
  • Pääsette nopeasti tekemään oivalluksia oikeasta datastanne, mikä saattaa olla mittaamattoman arvokasta liiketoiminnallenne tulevaisuudessa.

Haluatko tietää lisää?


Tai ota luuri käteen ja soita, niin jutellaan lisää tarpeistanne:

+358 40 713 77 22 / Aarne