BI Easy Start -aloituspaketti

Aloituspaketti sisältää kolme tapaamista etänä tai paikan päällä sekä Proof of Concept -tasoisen vähintään yhden sivun BI raportin toteutuksen.

Tilaamalla sen saatte nyt alkukonsultaation veloituksetta, kolme Business Intelligence- asiantuntijan työpäivää käyttöönne, toiminnallisesti tarkastetun semiautomaattisen BI raportin Proof of Concept-tasoisena  ”Avaimet käteen” sekä käyttökoulutuksen siihen.

Vaihe 1: Alkukonsultaatio: 390€ + alv


 Voitte tilata nyt pelkän alkukonsultaation ilman muita sitoumuksia, jos ette ole vielä varma tarvitsetteko toteutusta.  Alkukonsultaatiossa haastatellaan teitä jokapäiväsestä liiketoiminnastanne ja käyttämistänne järjestelmistä ymmärtääksemme, mitkä ovat toimintanne avainlukuja ja minkä tiedon visualisoimisesta tai mallintamisesta olisi teille eniten hyötyä.  

Projektin määrittely

Kartoitamme 1. palaverissa asiakkaan datan hallinnan tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet. Paikalla tulisi olla ainakin raportin loppukäyttäjät sekä datan haltijat, joilla on pääsy itse dataan.

BI ratkaisun valinta tarpeiden perusteella

Valitsemme asiakkaan ympäristön ja muiden vaatimusten mukaisesti tehtävään parhaiten soveltuvan BI työkalun ja toimitamme konsultaatiosta loppulausunnon.

BI Easy Start™ -aloituspaketti:  2400€ + alv


Koko paketin sisältö:

1) Alkukonsultaatio

2) Suunnittelu ja Toteutus

3) Luovutus ja Käyttökoulutus  

Vaihe 2. Suunnittelu ja Toteutus (arvo 1200€) 


Annamme tyytyväisyystakuun raportin suunnitteluun ja toteutukseen kuluvalle työajalle.

Datan lähteiden selvitys ja tarkastus

Selvitämme miten data ladataan valittuun BI työkaluun ja tarkastamme onko projektin määrittelyn mukaiset luvut laskettavissa.

Ulkoasun muotoilu yhdessä asiakkaan kanssa

Esimerkkivisualisoinnin pohjalta suunnittelemme yhdessä toteutuksen. Loppukäyttäjät saavat määritellä vielä puuttuvat ominaisuudet, jotka toteutetaan tärkeysjärjestyksessä projektin aikataulun puitteissa.

Esimerkkivisualisointi

Luomme määrittelyn ja saadun datan perusteella nopean visualisoinnin, jonka pohjalta raportin lopullinen ulkoasu ja vielä tarvittavat kuvaajat sekä mittarit päätetään.

Dynaamisen raporttipohjan (PoC) toteutus

Raporttipohja toteutaan Proof of Concept -tasoisena, jolloin pyritään osoittamaan että BI työkalun avulla voidaan saada lisäarvoa datasta. Innovoimme samalla uusia ominaisuuksia ja mittareita sekä listaamme jatkokehitysideoita.

Vaihe 3. Avaimet käteen ja Koulutus (arvo 1200€ )


Viimeisessä vaiheessa saatte täsmäkoulutuksen datastanne tehtyyn näyttävään ja toiminnallisesti tarkistettuun BI raporttiin.  Saatte  raporttia päivittämällä aina uudestaan selkeän näkymän liiketoimintanne avainlukuihin ja pystytte jatkossa ohjaamaan entistä ketterämmin toimintaanne.

Raportin “Avaimet käteen” luovutus

Raportti ja BI työkalu asennetaan tarvittaessa valmiiksi  asiakkaan ympäristöön ja luovutetaan kaikilta osin heidän käyttöön.

Käyttökoulutus

Koulutuksessa opastamme raportin sekä BI työkalun peruskäytön sekä datan päivittämisen raporttiin. Opastamme myös jatkokehitystyöhön tarvittavien taitojen itsenäiseen opiskeluun. 

Aloituspaketti on vielä myöhemmin lisämaksusta laajennettavissa BI Easy Start & Run -paketiksi. Tämä on suunniteltu käytettäväksi tilanteessa, jossa halutaan aloituspaketin jälkeen vielä toteuttaa Power BI:stä suora päivitysyhteys esimerkiksi yrityksen taloushallinto-ohjelmistoon. Näin aloituspaketissa toteutettu raportti kehitetään automaattiseksi ja päivittymään vain yhdellä napin painalluksella.

 Vielä täydellisempää ratkaisua etsiville sopiva BI Easy Final Solution -paketti kattaa 3 integraatiota sekä täyden tuen ja jatkuvan ylläpidon. Huolehdimme silloin raportin toiminnallisuudesta, päivittymisestä sekä pienistä muutostöistä kiinteään kuukausihintaan.

Palvelun edut asiakkaalle


  • Säästätte usean kuukauden verran ohjelmiston itsenäiseen tutustumiseen, opetteluun ja ensimmäisen raportin tekemiseen kuluvaa työaikaa.
  • Mikäli automatisoitte liiketoiminnan raportointianne valitun BI ratkaisun avulla, datan käsittelystä, esityksestä ja jakamisesta säästyy työaikaa tuntitolkulla joka raportointijakso.
  • Koulutuksessa saatte valmiudet jatkaa työkalun kehittämistä itse. Sitä pystyy tekemään kuka tahansa, joka on oppinut piirtämään kuvaajia Excelissä. Tai voitte halutessanne tilata jatkokehitystä joko tuntihinnalla tai laajennettuna pakettina. 
  • Organisaationne asiantuntijat pääsevät helposti ja turvallisesti tutustumaan data-analytiikan, Big Datan, koneoppimisen ja tekoälyn maailmaan.
  • Pääsette nopeasti tekemään oivalluksia oikeasta datastanne, mikä saattaa olla mittaamattoman arvokasta liiketoiminnallenne tulevaisuudessa.

Haluatko tietää lisää?


Tai ota luuri käteen ja soita, niin jutellaan lisää tarpeistanne:

+358 40 713 77 22 / Aarne