Älykäs tiedonhallinta käyttöön nopeasti, helposti ja edullisesti

huhti 9, 2021 | General | 0 Kommenttia

Älykäs tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista niin, että tieto saadaan turvallisesti, mutta helposti kaikkien päätöksentekijöiden saataville. Sen avulla hahmottuu kokonaiskuva liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä suurestakin tietomäärästä.

Tiedonhallintaan tarkoitettuihin tuotteisiin kuten Microsoft Power BI:hin tutustuminen ei välttämättä vaadi syvää tietoteknistä osaamista, satojen henkilöiden organisaatiota tai suuriakaan investointeja.

Kaiken kokoiset organisaatiot voivat nyt ottaa älykkään liiketoimintatiedonhallinta (eli Business Intelligence) -ohjelmiston helposti ja nopeasti käyttöön ASETin asiantuntemuksen tukemana.

Kun yrityksen tai muun organisaation tavoitteet ovat kirkkaina mielessä, käyttämällä älykästä tiedonhallintaohjelmistoa, ne saavutetaan todennäköisesti vielä paljon nopeammin.

Tavoitteista tehdään seurattavia KPI-lukuja (eng. Key Performance Indicator) ja ne esitetään dynaamisesti päivittyvässä raporttipohjassa mittareina, joiden perusteella toimintaa ohjataan jatkossa lähes reaaliajassa.

Business Intelligence -tuotteeseen vasta tutustuva yritys saattaa saada yllättävänkin nopeasti jonkin merkittävän kilpailuedun käsittelemällä omaa dataa ja jalostamalla siitä uusia oivalluksia visuaalien kautta. Suurinta liiketoiminta-arvon kasvua saadaan, jos yritys pystyy hahmottamaan datan avulla ennakolta asiakkaidensa todelliset tarpeet.

Yhdistämällä omat tietolähteet ja ulkoinen data saadaan uutta informaatiota

Paras ratkaisu älykkääseen tiedonhallintaan on usein yhdistelmä omia ja ulkoisia datalähteitä. Näin voidaan luoda uutta informaatiota ja löytää syy-seuraus suhteita oman laatikon ulkopuoleltakin.

Sisäisiä tietolähteitä voivat olla muun muassa tuotannonohjausjärjestelmät (ERP), talousohjelmistot, asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM), kerätyt asiakaspalautteet, nettisivuilta kerätty data (Google Analytics), asiakkaiden luottoluokitus tai verkkokaupan tuotetiedot.

Näihin järjestelmiin on saattanut kerääntyä vuosikymmenien ajan dataa, jota ei ole aiemmin osattu hyödyntää. Ulkoisia lähteitä taas ovat kaikki nettisivut, sosiaalinen media ja kolmannelta osapuolelta ostettu tai avoimesti ladattavissa oleva data.

Avointa dataa löytyy muuten ilmaiseksi esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Alueet ja kaupungit
 • Energia
 • Hallinto ja julkinen sektori
 • Kansainväliset asiat
 • Koulutus ja urheilu
 • Kulttuuri, taide ja vapaa-aika
 • Liikenne
 • Maatalous, kalastus, metsätalous ja elintarvikkeet
 • Matkailu ja turismi
 • Oikeus, oikeusjärjestelmä ja yleinen turvallisuus
 • Rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri
 • Talous ja rahoitus
 • Terveys
 • Tiede ja teknologia
 • Väestö ja yhteiskunta
 • Ympäristö ja luonto

Miten aloittaa älykäs tiedonhallinta?

ASET auttaa yrityksiä muuntamaan tietotaitonsa digitaalisten järjestelmien kyselyiksi. Sen jälkeen autamme myös raakadatan jalostamisessa näyttäviksi kojelautanäkymiksi (eng. Dashboard) tärkeisiin avainlukuihin eli KPI-mittareihin.

Datan keruussa ja muokkaamisessa kannattaa karsia kaikki turha työ automatisoimalla se mahdollisimman pitkälle. Kun saatavilla on luotettavaa ja muokkauskelpoista dataa, on aika ryhtyä jatkojalostamaan sitä visuaalien kautta älykkäässä tiedonhallinta -ohjemistossa.

Seuraava tehtävä on kysyä raakadatan perusteella oikeat kysymykset, tiedossa olevat ongelmat ja muut tarkasteltavat näkökulmat, joihin halutaan saada Dashboardilla näkymä vaivattomasti. Raportin käyttöliittymän suunnittelussa tarvitaan aina yrityksen omien asiantuntijoiden tietotaitoa.

Lopputuloksen visuaalien tulkinta eli itse data-analyysi on helppoa ja suoraviivaista kaikille mobiililaitteiden käyttöön tottuneille. Analyysin perusteella voidaan tehdä luotettavasti faktoihin perustuvia liiketoiminnallisia päätöksiä.

Tulevaisuudessa pienemmät liiketoiminnalliset päätökset on jopa mahdollista täysin automatisoida todellisella historiadatalla harjoitetun tai operaattorin kouluttaman tekoälyn avulla.

Näistä yleisenä esimerkkinä käytetään vakuutusyhtiöiden päätöksiä pienistä korvauksista, joidenka käsittelyyn kuluisi muutoin enemmän palkkakustannuksia kuin mitä niiden suuruus on.

Älykäs tiedonhallinta -tuotteen valinta ja käyttöönotto

ASET tarjoaa selkokielistä opastusta älykkään tiedonhallinnan maailmaan
lähtien oleellisen tiedon kartoittamisesta ja keräämisestä, datan käsittelyn automatisointiin ja visualisointiin.

Datastrategian viemiseksi käytännön tasolle yrityksen asiantuntijoille kannattaa hankkia käyttöön oikeat työkalut. Älykkäistä tiedonhallinta (Business Intelligence) ohjelmistoista ASET suosittelee Power BI:tä tai joissain tapauksissa Qlikiä.

Molemmista löytyy ilmaiset yhden kuukauden mittaiset testijaksot, jonka aikana voidaan arvioida tuotteen sopivuutta. Jatkossakin tarvittavat lisenssit ovat varsin edullisia; vähän alle kympistä muutamaan kymppiin käyttäjää kohden kuukaudessa. Maksullisia ominaisuuksia ei välttämättä kaikissa tapauksissa edes tarvita.

Raportointiratkaisut on tärkeää muistaa suunnitella alusta asti helppokäyttöisiksi, visuaalisesti ymmärrettäviksi ja reaaliaikaisiksi. Yritykset ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita, joten heidän ammattitaitonsa täytyy tuoda alusta asti osaksi tiedonhallinnan suunnittelua.

Mitä enemmän heti projektin alussa hyödynnetään palvelumuotoilua ja käyttäjäkokemussuunnittelua, sitä varmemmin lopputulos auttaa arjen päätöksenteossa ja synnyttää lisäarvoa yritykselle. Näin varmistetaan myös, että raporttia on miellyttävä käyttää ja se tukee aidosti päätöksentekoa sekä analyyseja, eikä se jää alkuinnostuksen jälkeen myöhemmin käyttämättömäksi.

Lue lisää BI Easy Start -aloituspaketista

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This