Paras BI-ratkaisu
jalostaa datastasi
oivalluksia

 

ASET johdattaa yrityksiä moderniin

Business Intelligence -raportointiin

Lue lisää

Tarjoamme yrityksille BI -ohjelmiston käyttöönoton avaimet käteen -palveluna


Se on nimeltään BI Easy Start -aloituspaketti. Saatte sen lopputuloksena älykkään raportointijärjestelmän käyttöönne sisältäen ensimmäisen omasta datasta luodun tietomallin ja Dashboard- eli kojelautasivun, jolle on koottu liiketoimintanne tärkeimmät päivittäiset avainluvut eli KPI:t.

Palvelupakettimme sisältää


Projektin määrittely

Kartoitamme 1. palaverissa asiakkaan datan hallinnan tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet. Paikalla tulisi olla ainakin raportin loppukäyttäjät sekä datan haltijat, joilla on pääsy itse dataan.

BI ratkaisun valinta tarpeiden perusteella

Valitsemme asiakkaan ympäristön ja muiden vaatimusten mukaisesti tehtävään parhaiten soveltuvan BI työkalun.

Datan ETL-prosessin selvitystyö ja validiointi

Selvitämme miten data ladataan valittuun BI työkaluun ja tarkastamme onko projektin määrittelyn mukaiset luvut laskettavissa.

Esimerkkivisualisointi

Luomme määrittelyn ja saadun datan perusteella nopean visualisoinnin, jonka pohjalta raportin lopullinen ulkoasu ja vielä tarvittavat kuvaajat sekä mittarit päätetään. 

Ulkoasun muotoilu yhdessä asiakkaan kanssa

Esimerkkivisualisoinnin pohjalta suunnittelemme yhdessä toteutuksen. Loppukäyttäjät saavat määritellä vielä puuttuvat ominaisuudet, jotka toteutetaan tärkeysjärjestyksessä projektin aikataulun puitteissa.

Dynaamisen raporttipohjan (PoC) toteutus

Raporttipohja toteutaan Proof of Concept -tasoisena, jolloin pyritään osoittamaan että BI työkalun avulla voidaan saada lisäarvoa datasta. Innovoimme samalla uusia ominaisuuksia ja mittareita sekä listaamme jatkokehitysideoita.

Raportin “Avaimet käteen” luovutus

Raportti ja BI työkalu asennetaan tarvittaessa valmiiksi  asiakkaan ympäristöön ja luovutetaan kaikilta osin heidän käyttöön.  

Käyttökoulutus

Koulutuksessa opastamme raportin ja BI työkalun peruskäytön sekä datan päivittämisen raporttiin. Opastamme myös jatkokehitystyöhön tarvittavien taitojen itsenäiseen opiskeluun.

Annamme tyytyväisyystakuun


Työllämme on 100% tyytyväisyystakuu. Jos ette ole täysin tyytyväinen lopputulokseen, veloitamme vain aiheutuneet matkakulut. Anna meidän auttaa yrityksenne alkuun BI ohjelmiston käyttöönotossa.

Kokemusta hyödyistä eri toimialoilta


Palvelumme on toimialasta riippumaton ja soveltuu monenlaisen datan visualisoimiseksi, jotta paremmin ymmärretään siihen vaikuttava kokonaisuus ja voidaan tehdä faktojen perusteella haluttuun suuntaan ohjaavia päätöksiä.

Olemme saaneet erilaisista tehtävänannoista sellaista kokemusta, jota emme voi tässä tarkemmin kuvailla, mutta yritämme antaa yksinkertaistettujen ja anonymisoitujen esimerkkien avulla käsityksen palvelustamme ja sen hyödyistä asiakkaalle.

Eräässä järjestelmässä oli itsenäisesti toimivia yksiköitä ja keskusjärjestelmä, joka hallinnoi näitä.

Vertailemalla ristiin keskusjärjestelmän ja yksiköiden tuottamaa dataa saatiin selvitettyä, mitkä tapahtumat olivat johtaneet tietynlaisiin ei-toivottuihin tilanteisiin.

Kerran Power BI:n soveltuvuutta testattiin korvaamaan tietokantaan perustuva laboratoriojärjestelmä edullisemmalla työkalulla.

Power BI:llä pystyttiin näytteiden tuloksista koostamaan hienosti toimiva dynaaminen raportti luomalla eri tiedostojen sarakkeista oma tietomallinsa.

Yhdessä tapauksessa haluttiin hyödyntää pitkään kerättyä asiakasrekisteriä ja saada viimeaikaisten ostosten perusteella sähköpostilista tietyntyyppisen tuotteen ostaneista asiakkaista, jotta voitiin tehdä heille jälkimarkkinointia tuotteiden ominaisuuksiin liittyen.

Lisää sisältöä


Paras BI-ratkaisu


Ylivoimainen voittaja BI ratkaisuissa on puolueettoman Gartnerin tutkimuksen mukaan tällä hetkellä Microsoftin Power BI.

Data Haltuun -blogi


Kirjoitamme blogiimme artikkeleita mm. datan hallinnasta ja siihen liittyvistä mielenkiintoisista aiheista. Kannustamme yleisöä kommentoimaan niitä ja osallistumaan keskusteluun.

Kuinka aloittaa BI raportointi


Olemme räätälöineet aiheesta kiinnostuneille yrityksille helposti lähestyttävän aloituspaketin, jossa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäinen dynaaminen raportti omasta datasta.