Louhi tiedostasi

timantteja – Saat

oivalluksia liike-

toimintaasi

 

Luotettavan bisnesdatan kautta pystyt

tekemään nopeasti parempia päätöksiä.

Vedätkö tunteella vai tiedolla?

 

Jo 

 

 

Katso webinaari aiheesta

Tiedolla johtaminen on nyt helpompi aloittaa kuin kuvittelitkaan. 


Se tapahtuu vaivattomimmin BI Easy Start -aloituspaketin avulla. Saatte sen lopputuloksena älykkään raportointijärjestelmän käyttöönne sisältäen ensimmäisen omasta datasta luodun tietomallin ja Dashboard- eli kojelautasivun, jolle on koottu liiketoimintanne tärkeimmät päivittäiset avainluvut eli KPI:t.

Kokemuksia palvelun tuottamasta hyödystä


Palvelumme on toimialasta riippumaton ja soveltuu monenlaisen datan visualisoimiseksi, jotta paremmin ymmärretään siihen vaikuttava kokonaisuus ja voidaan tehdä faktojen perusteella haluttuun suuntaan ohjaavia päätöksiä.

Olemme saaneet erilaisista tehtävänannoista sellaista kokemusta, jota emme voi tässä tarkemmin kuvailla, mutta yritämme antaa muutamien esimerkkien avulla käsityksen palvelustamme ja asiakkaiden kokemista hyödyistä.

Yhden kaupan tapauksessa haluttiin hyödyntää pitkään kerättyä asiakasrekisteriä ja saada viimeaikaisten ostosten perusteella sähköpostilista tietyntyyppisen tuotteen ostaneista asiakkaista.

Jälkimarkkinointi helpottui huomattavasti ja saatiin samalla jutun aihetta, minkä johdosta olla yhteydessä uudestaan asiakkaaseen.

Erään ohjelmistoyrityksen tarpeisiin luotiin raportointikokonaisuus, millä operatiivinen johto sai näkymän tärkeisiin asiakaskohtaisiin tietoihin ja kuinka heidän projektit etenivät suunnitelmien mukaan.

Muun muassa projektien vastuuhenkilöt ja aika koska asiakkaisiin on oltu viimeksi yhteydessä löytyivät jatkossa nopeasti ja helposti yhdestä käyttöliittymästä.

Kerran Power BI:n soveltuvuutta testattiin korvaamaan laboratoriodataan käytetty tietojärjestelmä edullisemmalla työkalulla.

Power BI:llä pystyttiin näytteiden tuloksista koostamaan hienosti toimiva interaktiivinen raportti luomalla eri tiedostojen sarakkeista oma tietomallinsa.

Valmistavan teollisuuden yrityksen digitaalisten järjestelmien luomia tietoja jalostamalla voitiin seurata kannattavuuteen vaikuttavia avainlukuja.

Eri materiaalien ja työstöaikojen vaikutukset huomioon ottamalla ymmärrys tuotteiden ja palveluiden todellisesta katteesta parantui olennaisesti.

Eräässä järjestelmässä oli itsenäisesti toimivia yksiköitä ja keskusjärjestelmä, joka hallinnoi näitä. Vertailemalla ristiin keskusjärjestelmän ja yksiköiden tuottamaa dataa saatiin selvitettyä, mitkä tapahtumat olivat johtaneet ei-toivottuihin tilanteisiin.

Noihin tapahtumiin voitiin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ja saada järjestelmä toimimaan vielä entistä paremmin.

Annamme tyytyväisyystakuun


Kehitystyöllämme on 100% tyytyväisyystakuu. Jos ette ole täysin tyytyväinen lopputulokseen, emme veloita raportin tekemiseen kulunutta työaikaa. Anna meidän esitellä osaamistamme, niin pääsette kokeilemaan tietojohtamisen tueksi uutta työkalua olemattomalla vaivalla ja riskillä.

Palvelupakettimme sisältää


Projektin määrittely

Kartoitamme 1. palaverissa asiakkaan datan hallinnan tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet. Paikalla tulisi olla ainakin raportin loppukäyttäjät sekä datan haltijat, joilla on pääsy itse dataan.

BI ratkaisun valinta tarpeiden perusteella

Valitsemme asiakkaan ympäristön ja muiden vaatimusten mukaisesti tehtävään parhaiten soveltuvan BI työkalun.

Datan lähteiden selvitystyö ja tarkastaminen

Selvitämme miten data ladataan valittuun BI työkaluun ja tarkastamme onko projektin määrittelyn mukaiset luvut laskettavissa.

Esimerkkivisualisointi

Luomme määrittelyn ja saadun datan perusteella nopean visualisoinnin, jonka pohjalta raportin lopullinen ulkoasu ja vielä tarvittavat kuvaajat sekä mittarit päätetään. 

Ulkoasun muotoilu yhdessä asiakkaan kanssa

Esimerkkivisualisoinnin pohjalta suunnittelemme yhdessä toteutuksen. Loppukäyttäjät saavat määritellä vielä puuttuvat ominaisuudet, jotka toteutetaan tärkeysjärjestyksessä projektin aikataulun puitteissa.

Dynaamisen raporttipohjan (PoC) toteutus

Raporttipohja toteutaan Proof of Concept -tasoisena, jolloin pyritään osoittamaan että BI työkalun avulla voidaan saada lisäarvoa datasta. Innovoimme samalla uusia ominaisuuksia ja mittareita sekä listaamme jatkokehitysideoita.

Raportin “Avaimet käteen” luovutus

Raportti ja BI työkalu asennetaan tarvittaessa valmiiksi  asiakkaan ympäristöön ja luovutetaan kaikilta osin heidän käyttöön.  

Käyttökoulutus

Koulutuksessa opastamme raportin ja BI työkalun peruskäytön sekä datan päivittämisen raporttiin. Opastamme myös jatkokehitystyöhön tarvittavien taitojen itsenäiseen opiskeluun.

Lisää sisältöä


Paras BI-ratkaisu


Ylivoimainen voittaja BI ratkaisuissa on puolueettoman Gartnerin tutkimuksen mukaan tällä hetkellä Microsoftin Power BI.

Data Haltuun -blogi


Kirjoitamme blogiimme artikkeleita mm. datan hallinnasta ja siihen liittyvistä mielenkiintoisista aiheista. Kannustamme yleisöä kommentoimaan niitä ja osallistumaan keskusteluun.

Kuinka aloittaa BI raportointi


Olemme räätälöineet aiheesta kiinnostuneille yrityksille helposti lähestyttävän aloituspaketin, jossa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäinen dynaaminen raportti omasta datasta.